Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji II

loga_OPZ_SK

Tato služba je finančně podpořena z projektu

Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji II
reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007846


Cílem je zajistit víceleté financování sociální služby sociální rehabilitace, které by mělo vést ke kvalitním, dostupným a efektivním sociálním službám na území SK. Projekt je financován z ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Středočeského kraje. Realizátorem projektu je Středočeský kraj.

 

  • Služba Sociální rehabilitace je realizována na základě Veřejnoprávní smlouvy č.S-0565/SOC/2018  v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019.
  • Služba je realizována na pracovišti v Benešově a v Kutné Hoře, celkově službu využije min.105 osob se zdravotním postižením, převážně s mentálním postižením a chronickým duševním onemocněním. 
  • Více informací o službě