Sociální rehabilitace

 

 

 

Sociální rehabilitace je služba, která umožňuje lidem se zdravotním postižením rozvinout svůj potenciál směrem k větší samostatnosti a nezávislosti. Posiluje dovednosti a schopnosti člověka fungovat v běžném životě a přispívá k vyšší kvalitě jeho života. 
Poskytuje každému takovou podporu, aby měl možnost aktivně naplňovat svá práva i povinnosti. 

Služba je vhodná pro lidi se zdravotním postižením. Nejčastěji ji využívají: 

  • lidé s mentálním postižením
  • lidé s duševním onemocněním 
  • lidé s poruchou autistického spektra
  • nebo lidé s kombinovaným postižením 

Věkové rozmezí: 16 – 80 let 

Lidé, kteří mají nižší úroveň dovedností a chtějí své dovednosti rozvíjet, aby byli více samostatní,
mohou využít 
Kurzy praktických dovedností.

Lidé, kteří jsou v produktivním věku, hledají zaměstnání v běžných pracovních podmínkách a jejich schopnosti získat a udržet si zaměstnání jsou omezeny do té míry, že potřebují osobní a individuální podporu (před nástupem do zaměstnání i po něm),
využívají Podporované zaměstnávání.

Mladí lidé, kteří se připravují na přechod ze školy do běžného dospělého života a práce (a potřebují k tomu podporu jiné osoby), využívají Tranzitní program.

Všem ostatním, kteří potřebují podpořit v běžném životě,
pomáháme prostřednictvím programu Podpora při uplatňování práv . 

Služba je ze zákona bezplatná.

Služba je poskytována v čase, který odpovídá potřebám klienta. 
Běžná provozní doba služby: 7:00 – 17:00 hodin. 
Službu zajišťujeme po předchozí dohodě i mimo uvedený čas, o sobotách, nedělích a svátcích. 

Pokud máte zájem dozvědět se o službě víc, neváhejte a kontaktujte nás. 
vedoucí služby na Benešovsku – tel.: 773 391 182 / email: vedouci.bn@rytmus-sc.cz
vedoucí služby na Kutnohorsku – tel.:  773 391 190 /  email: vedouci.kh@rytmus-sc.cz
Rádi se s Vámi domluvíme na osobní schůzce (zpravidla do 7 dnů).