Sociální rehabilitace

O službě

Zaměření sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace je zaměřena na posilu osobních kompetencí, schopností a dovedností člověka, aby mohl využívat běžné společenské zdroje a fungovat v přirozeném prostředí, zejména v oblasti zaměstnání a v návaznosti pak i ve všech dalších oblastech kulturního a společenského života.

Pro koho je služba určena (Cílová skupina) 

Služba sociální rehabilitace je určena lidem se zdravotním postižením, převážně s mentálním postižením a chronickým duševním onemocněním, kteří: 

 • mají nižší úroveň dovedností, potřebují podporu jiné osoby a zároveň chtějí své dovednosti rozvíjet, aby byli více samostatní (Program: Kurzy)
 • jsou v produktivním věku, hledají zaměstnání v běžných pracovních podmínkách a jejich schopnosti získat a udržet si zaměstnání jsou omezeny do té míry, že potřebují osobní, individuální podporu (před nástupem do zaměstnání i po něm). (Program: Podporované zaměstnávání)
 • se připravují na přechod ze školy do běžného dospělého života a práce a potřebují k tomu podporu jiné osoby (Program: Tranzitní program)
 • potřebují pro uplatnění svých práv podporu jiné osoby (Program: Podpora při uplatňování práv)

   
  Věkové vymezení: 16 – 64 let

  Služba nedisponuje: 

  plně bezbariérovým prostředím (pracoviště jsou částečně bezbariérová) 
  a technickým vybavením a odbornými kompetencemi pro práci s cílovou skupinou lidí se smyslovým postižením.

  Terénní formu služby nelze poskytovat v místech s dojezdovou vzdáleností větší než 30 km od pracoviště.

Služba je ze zákona zdarma.

 

Provozní doba: 

 • kanceláře – 8:00 – 16:30 hod
 • terén – 7:00 – 17:00 hod 

Mimo uvedený čas, soboty, neděle, svátky – dle předchozí dohody. 

 

Rytmus Střední Čechy, o.p.s. je registrovaným poskytovatelem sociální služby sociální rehabilitace. – Registr poskytovatelů sociálních služeb

 

 

 

 

Služba Podpora samostatného bydlení a Sociální rehabilitace je finančně podpořena z projektu:
Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji III.
reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014160
Cílem projektu je zajistit rozvoj, efektivní podporu a financování vybraných druhů sociálních služeb na území Středočeského kraje.
Projekt je financován z ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Středočeského kraje.
Realizátorem projektu je Středočeský kraj.