Sociální rehabilitace

O službě

Zaměření sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace je zaměřena na posilu osobních kompetencí, schopností a dovedností člověka, aby mohl využívat běžné společenské zdroje a fungovat v přirozeném prostředí, zejména v oblasti zaměstnání a v návaznosti pak i ve všech dalších oblastech kulturního a společenského života.

Pro koho je služba určena (Cílová skupina) 

Služba sociální rehabilitace je určena lidem se zdravotním postižením, převážně s mentálním postižením a chronickým duševním onemocněním, kteří: 

 • mají nižší úroveň dovedností, potřebují podporu jiné osoby a zároveň chtějí své dovednosti rozvíjet, aby byli více samostatní (Program: Kurzy)
 • jsou v produktivním věku, hledají zaměstnání v běžných pracovních podmínkách a jejich schopnosti získat a udržet si zaměstnání jsou omezeny do té míry, že potřebují osobní, individuální podporu (před nástupem do zaměstnání i po něm). (Program: Podporované zaměstnávání)
 • se připravují na přechod ze školy do běžného dospělého života a práce a potřebují k tomu podporu jiné osoby (Program: Tranzitní program)
 • potřebují pro uplatnění svých práv podporu jiné osoby (Program: Podpora při uplatňování práv)

   
  Věkové vymezení: 16 – 64 let

  Služba nedisponuje: 

  plně bezbariérovým prostředím (pracoviště jsou částečně bezbariérová) 
  a technickým vybavením a odbornými kompetencemi pro práci s cílovou skupinou lidí se smyslovým postižením.

  Terénní formu služby nelze poskytovat v místech s dojezdovou vzdáleností větší než 30 km od pracoviště. 

 

 

Rytmus Střední Čechy, o.p.s. je registrovaným poskytovatelem sociální služby sociální rehabilitace. – Registr poskytovatelů sociálních služeb

 

loga_OPZ_SK

Tato služba je finančně podpořena z projektu

Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji II
reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007846


Cílem je zajistit víceleté financování sociální služby sociální rehabilitace, které by mělo vést ke kvalitním, dostupným a efektivním sociálním službám na území SK. Projekt je financován z ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Středočeského kraje. Realizátorem projektu je Středočeský kraj.