Rytmus zvyšuje kvalitu II

logo-opz-barevne

Finanční podpora: Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.
Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007618
Období realizace: 1.11.2018 – 30.4.2020
Realizátor: Rytmus Střední Čechy, o.p.s.

Cílem projektu je nastavit funkční a komplexní systém hodnocení a zvyšování kvality v organizaci, jež ve svém důsledku zajistí permanentní proces zkvalitňování poskytovaných služeb – Sociální rehabilitace a Podpora samostatného bydlení. 

Cílové skupiny: 

  • Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování 
  • Sociální pracovníci
  • Pracovníci v sociálních službách 

Klíčové aktivity:

  • Analýza vnitřní metodiky organizace v kontextu SQSS 15 
  • Nastavení funkčního systému hodnocení a zvyšování kvality služby  
  • Pilotní ověření systému hodnocení a zvyšování kvality služby
  • Evaluace
  • Zvyšování odborných kompetencí pracovníků

Výstupy: