Dokážu to s Rytmusem

Finanční podpora: Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Období realizace: 1.1.2013 – 30.6.2015
Realizátor: Rytmus Benešov, o.p.s.
Popis projektu: Projekt je zaměřen na podporu osob s duševním chronickým onemocněním v návratu do běžné společnosti prostřednictvím pracovního uplatnění a udržení se na trhu práce.
Cílová skupina: Osoby s chronickým duševním onemocněním

Cíle projektu:

  • Zvýšit úroveň samostatnosti cílové skupiny v dovednostech a schopnostech souvisejících s návratem do společnosti, zejména pak na trh práce
  • Získat vhodné pracovní uplatnění pro osoby z cílové skupiny na běžném trhu práce
  • Podpořit cílovou skupinu v udržení se v zaměstnání
  • Podpořit zaměstnávání cílové skupiny zvýšením informovanosti cílové skupiny a zaměstnavatelů

Klíčové aktivity:

  • Podporované zaměstnávání – Realizace sociální rehabilitace metodou Podporované zaměstnávání. Individuální a skupinová práce s uživateli služby. 
  • Příručka pro uživatele – Zpracování, vytištění a distribuce příruček pro osoby s duševním chronickým onemocněním, s cílem poskytnout těmto osobám soubor užitečných a praktických informací souvisejících s hledáním práce a udržením se v zaměstnání. Spolupráce s externími odborníky (psychologové, psychiatři, …) a cílovou skupinou.
  • Podpůrné skupiny pracujících – Vytvoření podpůrné skupiny uživatelů, kteří již získali zaměstnání a integrují se zpět na trh práce, resp. do běžné společnosti. Pravidelná setkání.
  • Příručka pro zaměstnavatele – Zpracování, vytištění a distribuce příruček pro zaměstnavatele, s cílem zvýšit jejich informovanost a vyvrátit časté mýty a předsudky. Spolupráce se zaměstnavateli.

Výstupy projektu ke stažení

Průvodce na cestě za novým zaměstnáním
Zaměstnat člověka s duševním onemocněním? Proč ne?!

esf_eu_oplzz_Podporujeme_horizontal_CMYK

 Aktivity v rámci projektu CZ.1.04/3.1.02/86.00068 „Dokážu to s Rytmusem“ jsou financovány z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.