Základní informace o organizaci

Název organizace: Rytmus Střední Čechy, o.p.s.
Organizační forma:
Obecně prospěšná společnost
Sídlo: F.V. Mareše 2056, 256 01 Benešov
IČ: 279 03 508
Bankovní spojení:
Číslo účtu: 224 840 73 99 / 0800
Veřejná sbírka: 517 926 13 09 / 0800
(na základě osvědčení KÚ Středočeského kraje, 086925/2022/KUSK)
Transparentní účet: 2601930886/2010

Statutární zástupce: Mgr. Pavla Fleischhansová, ředitelka
Tel. 773 391 187, reditel@rytmus-sc.cz

Správní rada:
Mgr. Pavla Baxová pavlab@rytmus.org
Mgr. Pavel Goby
Mgr. Jitka Kukurová

Pracoviště Benešov: 
Kanceláře Benešov: F. V. Mareše 2056, 256 01 Benešov
Tel. 317 742 742, benesov@rytmus-sc.cz
Kancelář Votice: Klášterní 1, 259 01 Votice 
Kancelář Vlašim: Tovární 2042, 258 01 Vlašim 

Pracoviště Kutná Hora: 
Kanceláře Kutná Hora: Hornická 209, 284 01 Kutná Hora
Tel. 327 312 307, kutnahora@rytmus-sc.cz
Kancelář Kolín: Na Pustině 1068, 280 02 Kolín 2

 

Obecně prospěšná společnost Rytmus Střední Čechy (do 24.6.2016 Rytmus Benešov, o.p.s.)  vznikla jako samostatná organizace v lednu 2008, jejím zřizovatelem je občanské sdružení Rytmus. V letech 2003 – 2008 organizace působila jako jedna z poboček zřizovatele. V srpnu 2008 bylo založeno pracoviště v Kutné Hoře.

Posláním organizace Rytmus Střední Čechy, o.p.s. je umožnit lidem se zdravotním postižením aktivně se zapojovat do společnosti a naplňovat svá práva. Poskytovat každému takovou podporu, aby mohl pracovat a bydlet v běžném prostředí. 

 

Od počátku je organizace poskytovatelem sociální služby Sociální rehabilitace. Realizuje především podporované zaměstnávání, dále zajišťuje pracovní rehabilitaci, vzdělávací aktivity, poradenskou činnost v oblasti zaměstnávání lidí se znevýhodněním, publikační a osvětovou činnost na podporu integrace lidí se znevýhodněním. Od roku 2014 byla působnost rozšířena do oblasti bydlení, organizace poskytuje službu Podpora samostatného bydlení.

Za dobu své existence se organizace stala stabilním poskytovatelem služeb pro občany se zdravotním postižením a spolehlivým partnerem pro spolupracující organizace a instituce. V naší organizaci nabízíme individuální podporu při řešení vašich problémů a obtížných životních situací. K dispozici je vám odborně způsobilý a kvalifikovaný tým pracovníků. Pokud by řešení vašeho problému nespadalo do naší kompetence, poradíme vám, jak a na koho se můžete obrátit.